Totalentreprenad

Totalentreprenad – Ansvar genom hela processen 

De allra flesta projekt vi utför sker på totalentreprenad. Detta innebär att du som kund berättar om dina behov och dina visioner och att MBC ser till att vi tillsammans når dina mål. Totalentreprenader kan omfatta allt från mindre ombyggnationer till nyproduktion, men er totalentreprenör tar ansvar för alla delar i kedjan. Från ritning till färdig produkt. 

Ansvar genom hela processen

Vi har bred och lång erfarenhet av totalentreprenader och har genomfört många framgångsrika projekt.

Läs gärna mer om några av dem här>>

Kontakta oss gärna och prata vidare om ert byggprojekt, oavsett det rör en totalentreprenad eller en del av en underentreprenad.