Om oss och vår värdegrund.

Vi på MBC tror att kvalitet och glädje i det vi gör lönar sig. Vi vill leverera den produkt vår beställare förväntar sig, både i kvalitet och på den tid som vi lovat. Nyckeln till att lyckas med detta är att ha de bästa medarbetarna i branschen och att se till så att vi alla trivs på vår arbetsplats.

Kort om oss

MBC är ett modernt byggföretag i den expansiva Öresundsregionen med fokus på kvalitet och precision.

Jobba hos oss

Vår främsta styrka är våra medarbetare. Deras glädje, yrkesskicklighet och samarbetsförmåga är nyckeln till företagets framgång.

Miljö och säkerhet

Vi arbetar dagligen med säkerhet och arbetsmiljö. Vi har nollvision för allvarliga skador och strävar efter minimal miljöpåverkan.