Miljö & Säkerhet

Att arbeta Hållbart innebär för oss att vi på Malmö Byggcenter jobbar för en hållbar utveckling inom miljö, säkerhet och för en hållbar framtid för oss och för omvärlden.

MBC skall minimera vår påverkan på miljön genom medvetenhet och eftertänksamhet i varje moment av arbetet. MBC skall verka för att hålla spill, körning samt övrig miljöpåverkan till ett minimum. MBC skall sträva efter att uppnå en så hög grad av återanvändning och återvinning som möjligt. Nedskräpning och annan tankelös miljöåverkan får absolut inte ske. Malmö Byggcenter tillämpar båda generella och projektspecifika styrdokument för att miljöarbetet ska skötas på optimalt sätt.

  • MBC skall i minsta möjliga mån bidra till negativ miljöpåverkan, oavsett situation.
  • MBC skall vara ett föredöme för andra byggföretag när det kommer till miljöhänsyn bland medarbetare.
  • MBC skall ta ansvar för sin miljöpåverkan.

Vi jobbar för god och hållbar affärsetik och stöttar Sveriges Byggindustriers uppförandekod och Institutet för mutors riktlinjer.

När det gäller arbetsmiljö och säkerhet gör vi aldrig avkall på det. Vår personal som är vår största och absolut viktigaste resurs vill vi vara rädda om och de förtjänar att det går rätt till. Vi följer alla lagar och regler och säkerhet och skyddsombud är en självklarhet.