,

MBC tilldelas prestigefullt projekt av Statens Fastighetsverk

Vi är väldigt stolta över att kunna meddela att vi under våren vunnit upphandlingen av den omfattande ombyggnationen av Kungshuset i Lund.

Lite historia om huset;
Kungshuset (ibland benämnt Lundagårdshuset) omfattar ca 1 500 m2 LOA, Byggår 1578–84. Det inrymmer lokaler för utbildning och administration för universitetet.
Huset byggdes ursprungligen av den danske kungen Fredrik II och Lundagårds länsman Björn Karas ansvarade för att arbetet genomfördes. Man vet inte så mycket om den ursprungliga inredningen, förutom att våningar inreddes åt både kungen och länsmannen.

Under kriget 1643–1645 blev Kungshuset illa skadat och byggnaden stod därefter oanvänd fram till 1660 då det köptes av biskop Peder Winstrup. Universitetet övertog därefter byggna-den 1688 och detta medförde stora ekonomiska problem. Byggnaden var då fallfärdig och Universitetet hade inga pengar för reparationer. 1689 beviljade dock Kungl. Maj:t medel till renovering så att man året därpå kunde börja använda byggnaden.

När den nya universitetsbyggnaden började användas 1884 övertog biblioteket hela den gamla byggnaden. När det nya biblioteket byggts på Helgonabacken 1907 flyttade dock Historiska museet tillbaka till Lundagård och blev kvar till 1917. Därefter finns museet vid Krafts Torg. Carolinasalen används nu för disputationer. Lundagård blev byggnadsminnesmärke 1935 och 1966. Huset har stått mer eller mindre tomt sedan 2014.

Ombyggnaden innefattar nya installationer, en ny hiss, ändring i planlösningen samt renovering av ytskikt och beräknas pågå till sommaren 2023.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *