Kort om oss

Vår verksamhet

På Malmö Byggcenter arbetar vi med alla sorters renoveringar, om-, till- och nybyggnationer samt service. I egen regi har vi stor kompetens inom bygg, måleri, mureri samt kakelsättning. Vi har ett väl utvecklat nätverk av väldigt duktiga samarbetspartners för att täcka i stort sett alla behov.

Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vårt verksamhetsområde är huvudsakligen Malmö-Lund och sydvästra Skåne med omnejd.

Vår filosofi

Vår filosofi är väldigt enkel. Vi vill uppnå högre kvalitet i vårt arbete än våra konkurrenter samtidigt som vi gör detta så enkelt, flexibelt och förutsägbart som möjligt för våra kunder. Kvalitet i utfört arbete är för oss viktigare än pris, även om vi alltid håller konkurrenskraftiga priser.

Vi strävar efter att våra projekt, stora som små, skall vara så friktionsfria som möjligt. Av denna anledning försöker vi alltid utföra så stora delar av arbetet som möjligt i egen regi. Detta ger bättre synkronisering och styrning i arbetet samtidigt som det resulterar i minskad tidsåtgång och rättvisa priser för våra kunder. I takt med vår tillväxt planerar vi hela tiden för breddning av våra kompetensområden för att kunna erbjuda våra kunder så stor del av projekten som möjligt under egen flagga.

När det kommer till personal är det viktigt för oss att vår personal har en genuin entusiasm och passion för det arbete de utför. Vi värdesätter denna yrkesstolthet högt och är övertygade om att detta är nyckeln till att leverera bra resultat.

Våra mål

På Malmö Byggcenter arbetar vi med alla sorters renoveringar, om-, till- och nybyggnationer samt service. I egen regi har vi stor kompetens inom bygg, måleri, mureri samt kakelsättning. Vi har ett väl utvecklat nätverk av väldigt duktiga samarbetspartners för att täcka i stort sett alla behov.

Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vårt verksamhetsområde är huvudsakligen Malmö-Lund och sydvästra Skåne med omnejd.

 • Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att växa med ansvar och aldrig låta tillväxt i antal anställda eller omsättning gå före kvalitet i arbete och kontroll i projekt.
 • Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att bli förstahandsvalet för de kunder som prioriterar högsta kvalitet i arbete, material, underarbeten och bemötande. Detta kvalitetsmål skall mötas genom att på ett balanserat sätt:
  • Anställa, behålla och vidareutbilda rätt personal.
  • Använda rätt material på rätt sätt vid rätt tillfälle.
  • Använda ansvarstagande, kompetenta och pålitliga underentreprenörer.
  • Bemöta kunden så att denne får förtroende för det arbete vi utför.
 • Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att erbjuda våra kunder priser som är konkurrenskraftiga och speglar värdet av det arbete vi utför.
 • Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att kunna erbjuda så stor del i entreprenaden som möjligt i egen regi och på så sätt möta marknadens behov av olika yrkesgrupper.
 • Malmö Byggcenter AB skall använda underentreprenörer som uppfyller myndighets-, bransch-, och etiska krav och dessutom levererar den kvalitet i arbete som Malmö Byggcenter står för.

Vår historia

Malmö Byggcenter grundades i form av ett handelsbolag 2005. Då var det enbart de två grundarna, Jonas Schäfer och Magnus Larsson, som var aktiva i företaget. År 2006 anställdes den första snickaren.

2009 ombildades Malmö Byggcenter till ett aktiebolag. Företaget bestod då av grundarna och två snickare. Sedan ombildningen till aktiebolag har företaget visat en jämna och mycket god tillväxt. I augusti 2011 bestod företaget av 7 personer och i augusti 2013 bestod företaget av 24 anställda.

Under våren 2013 förvärvades Bröderna Alsterlind AB, vilket gav en större bredd i verksamheten då det förvärvade företaget är specialiserade på främst måleri, mureri och kakelarbeten.

2020 är vi på Malmö Byggcenter AB ca. 40 anställda och omsätter knappt 100 MSEK och ägs idag av Jonas Schäfer, Magnus Larsson, Peder Holst och Fredrik Alsterlind. Alla delägarna är aktiva i bolaget.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och hur vi arbetar.